Inschrijven


Inschrijven

Klik hier om je kind in te schrijven

De uitnodiging voor de startdag vindt u rechts op de pagina bij UITNODIGINGEN

Schrijf hier je kind(eren) in voor het werkjaar 2023-2024! De inschrijvingen gebeuren kind per kind. Nadat we je inschrijvingen hebben ontvangen, sturen we je zo snel mogelijk een mail met ons rekeningnummer en het te betalen bedrag (dit kan enkele dagen duren).

Wij vragen voor het werkjaar 30 euro, per extra ingeschreven kind gaat daar 1 euro van af. (een gezin met bijvoorbeeld drie kinderen betaalt 30 + 29 + 28 euro)

Met het lidgeld betalen we onder andere de verzekering bij Chiro Nationaal, vieruurtjes, spelmateriaal en bepaalde activiteiten: zwemmen en strandspel. Voor het kamp, weekends en speciale activiteiten vragen we nog een extra bijdrage om bijvoorbeeld slaapplaats, vervoer en eten te betalen. Die kostprijs staat dan telkens op de uitnodiging van die activiteit.

Heb je vragen of problemen in verband met het betalen van dit lidgeld of het inschrijvingsgeld voor andere activiteiten, contacteer dan volledig vertrouwelijk onze vb (volwassen begeleider) Kristien de Preter via sandra.kristien@telenet.be

Stad Veurne biedt ook jeugdcheques aan. Hiermee kan je bij ons je lidgeld, inschrijvingsgeld voor kamp of kledij betalen.

Betalen doe je via overschrijving naar Chiro Trezebees BE35 7388 1204 6737 met vermelding van de voornaam en familienaam van je kind(eren).

Gelieve zo snel mogelijk te betalen, je kind is pas verzekerd als de betaling voltooid is.

De medische fiche wordt niet meer gebruikt. Op het inschijvingsformulier is er een invulvak voorzien waarbij je eventuele noden of aandachtspunten i.v.m. je kind kunt meedelen. Aarzel zeker niet om dit in te vullen en/of door te geven aan de leiding van je kind of aan de vb (volwassen begeleider zijnde Kristien Depreter).